Szybki Test SARS-CoV2 IgM/IgG jest badaniem serologicznym przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (tzw. test kasetkowy), które wykonuje się w próbce krwi włośniczkowej pobranej z palca pacjenta lub z surowicy. Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby.
W miesiącu listopadzie test przeprowadzamy z 50% rabatem.