Konsultacja pediatryczna dziecka chorego w dzień powszedni – 250 zł*

Konsultacja pediatryczna dziecka chorego w weekend – 300 zł*

Konsultacja nefrologiczna – 250 zł

Konsultacja pediatryczna dziecka zdrowego – 200 zł

Konsultacja pediatryczna wizyta kontrolna – 160 zł

Wizyta domowa – od 300 zł

Teleporada – 100 zł

Testy, pobrania – od 18 zł

Porada laktacyjna stacjonarna – 150 zł

Szkoła rodzenia; zajęcia indywidualne – 700 zł

* Dla stałych pacjentów (od 3 wizyty) naliczamy 20 % rabat