Polityka prywatności

1. Dane osobowe Usługobiorców serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Gajmed sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 9A/U1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000915431, NIP: 9512524171, REGON: 389670390, mająca adres e-mail: biuro@gajmed.com, tel. nr 22 570 34 70 i prowadzi Poradnię Pediatryczną Gajmed, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000243616.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji operacji cyfrowych w szczególności rejestracji wizyt oraz przesyłania korespondencji e-mail, w okresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w tym ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć konieczne w celu odbycia wizyty.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pliki cookie

1. Administrator może przetwarzać dane użytkowników serwisu internetowego, zawarte w plikach cookies w szczególności w celu prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony przy pomocy Google Analytics. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zbiorczy i zanonimizowany.

2. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy może określić warunki korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej – można ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies; w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.

3. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności dla tych witryn.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.