Ochrona przed kleszczami | Gajmed

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to choroba wywoływana przez wirus, który atakuje komórki nerwowe w mózgu oraz otaczające go struktury. Choroba ta jest przenoszona przez kleszcze, ale możliwe jest również zachorowanie po spożyciu surowego (niepasteryzowanego) mleka lub jego przetworów, pochodzących od krów i kóz zainfekowanych wirusem KZM.

Nawet szybkie usunięcie kleszcza nie zapewnia ochrony, ponieważ wirus KZM, w odróżnieniu od bakterii wywołujących boreliozę, znajduje się w ślinie kleszcza i od momentu pokłucia potrzebuje niedużo czasu, aby wniknąć do organizmu człowieka. Na wirusa nie działają także antybiotyki i jak dotąd medycyna nie zna leku, który skutecznie może zniszczyć wirusa namnażającego się w naszym organizmie.

Kleszczowe zapalenie mózgu najczęściej ma dwufazowy przebieg. Pierwsza faza to objawy grypopodobne, w drugiej fazie dochodzi do zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych, a w cięższych przypadkach także mózgu oraz rdzenia kręgowego. Wszyscy pacjenci w tej fazie wymagają pobytu w szpitalu. W najcięższych przypadkach dochodzi do zaburzeń oddychania, co wymagać może wspomagania oddechu za pomocą respiratora.

Leczenie przyczynowe kleszczowego zapalenia mózgu nie jest obecnie możliwe. Jedynym sposobem zabezpieczenia siebie i swoich bliskich jest profilaktyka, a najlepszą jej formą pozostaje obecnie szczepienie.Szczepionki są cały czas dostępne w naszej przychodni. Zapraszamy