Prosimy o punktualne stawianie się na wizyty w Gajmedzie

Od 3 tygodni obserwujemy wzmożoną zapadalność na infekcje wśród naszych małych pacjentów. Dlatego uprzejmie prosimy o niespóźnianie się na wizyty oraz odwoływanie planowanych wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić innym potrzebującym uzyskanie pomocy medycznej.